Data

Základní set dat pro Ústí City Hackathon naleznete na subdoméně www.data.usti-city-hackathon.cz 

K nahlédnutí můžete využít aplikace bez zdrojových dat, které však mohou být zdrojem k tvorbě a k návrhu koncepcí (obsahují např. hlukovou a pocitovou mapu, hustotu dopravy a další otevřená data o městě – stav obyvatel, druhy pozemků, kapacitu ubytovacích zařízení, stav ovzduší aj.)

Vybraná data jsou poskytnuta výhradně na nekomerční použití v rámci akce Ústí City Hackathon – sledujte popisky datasetů.

V případě nedostatku dat můžete využít také data z jiných měst, na kterých je možno demonstrovat využití pro Ústí nad Labem (pokud by byla data k dispozici):