Co je dobré vědět

Z dat můžete vytvořit:

  • prototyp (software/hardware)
  • nápad/plán/koncept (tj.  vybrat konkrétní problém a navrhnout koncept řešení a odhadnout dopad)

Jednotlivé projekty budou hodnoceny dle těchto kritérií:

  • inovativnost
  • proveditelnost
  • udržitelnost
  • společenský dopad
  • technické provedení