TOMÁŠ PETRŮ

Je mi 35 let, narodil jsem se v Olomouci, vystudoval jsem mimo jiné vysokou školu, konkétně Informační studia a knihovnictví na Slezské Univerzitě, v průběhu studia jsem ovšem dával přednost studiu matematiky, informatiky a fyziky, což mi umožnil zázrak kreditního systému, nicméně nemám žádmé oficiální technické vzdělání. Moje bakalářská diplomová práce popisovala analýzu a návrh realizace univerzitního informačního systému designovaného tak, aby bylo možné pouze integrovat, v té době již existující, open source technologie. Samotná práce bylo možná vůbec první diplomová práce napsaná pod Creative Commons svobodnou licencí a to v roce 2004.

Jak je vidět, Open Source hnutí je pro mne velmi důležitým paradigmatem myšlení, protože volně dostupné informace mohou pomoci světu, aby byl lepší mśto k žití.

Ve volném čase se téměř 20 let věnuji operačním systémům, a to především GNU/Linux, a tento koníček mi zajistil několik zajímavých zaměstnání, v sočastné době nastupuji do Finské splečnosti Tieto jako Senior Infrastructure Architect, ale cestoval jsem po světe jako field engineer firmy Aveco, která stavěla automatizační servery pro přibližně 300 televizních stanic po celém světě (od České Televize po Al Jaziru).

Mluvím anglicky, ale dokážu číst ve většině světových jazyků, které používají latinku. Nejsem programátor ale zvládám základy C a jeho dialektů, Perl, Pyton, Lua a různé scriptovací jazyky, což mi umožňuje chápat zdrojové kódy téměř všeho software ke kterému jsou k dispozici.

V roce 2015 jsem se z Prahy přestěhoval do Ostravy, kde vidím mnoho potencionálních možností k podnikání i občanským aktivitám. Za pomoci několika přátel a méně jak deseti tisíc korun jsem založil hackerspace Labka, které v součastné době již existuje téměř druhý rok, a to jako nezisková organizace (zájmový spolek), zřizovaná a udržovaná především z darů a příspěvků členů, kterých je v součastnosti okolo dvaceti.

V létě roku 2016 jsem se zůčastnil hackatonu, který pořádala Nadace Vodafone, a jehož výstupem je v součastné době projekt SenseNet (http://sensoricnet.com/), tedy modulární systém zjištující pomocí senzorů a dat třetích stran kvalitu ovzduší, která js pomocí modulu neuronové sítě vyhonocována do předpovědi blízké budoucnosti. Výstupem budou potom volně dostupná zpracovaná i nezpracovaná data, ale především hadrdwarový modul, schopný řídit inteligentní budovy, či napomoci automatizaci v lékové výrobě.

Grant jako takový je vědně výzkumný se sociálním přesahem v extrémě znečištěné oblasti Ostravska a v součastné době jsme přibližně v první pětine realizace, která má být tříletá, což znamená, že máme hotový hardware senzorů a je jich komunikačních modulů, doděláváme síťovou a serverovou část infrastruktury a parsery na svobodně dostupná data třetích stran (kterých je nečekaný nedostatek).

Více v případném talku na samotném hackatonu.

Zpět na přehled všech mentorů / lektorů ZDE